Tietojenkäsittelytieteen Seura ry palkitsi lukuvuoden 2015–2016 ansiokkaimman pro gradu -palkinnon FM Paul Saikon (Helsingin yliopisto) työlle Re-implementing and extending a hybrid SAT–IP approach to Maximum Satisfiability. Samalla seura palkitsi kunniamaininnalla FM Petteri Ponsimaan (Oulun yliopisto, INTERACT-tutkimusyksikkö) työn Discovering value for health with grocery shopping data ja FM Markus Viljasen (Turun yliopisto) työn "Spectral analysis of symmetric and anti-symmetric pairwise kernels".

Kunniamaininnan ansainneessa Ponsimaan työssä tutkitaan monesta näkökulmasta, kuinka yritykset voisivat paremmin hyödyntää asiakkaistaan keräämää digitaalista tietoa. Työ on voittanut SIGCHI Finlandin opinnäytetyökilpailun vuonna 2016. Työ löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605221849

Pro gradu -palkintoa on jaettu vuodesta 1984. Aiemmin palkinto on myönnetty mm. Linus Torvaldsille ja Tatu Ylöselle. Palkinnot on luovutettu Tietojenkäsittelytieteen päivillä Helsingissä ja Espoossa 31.8.–1.9.