Tietotekniikan tutkimussäätiö 2019 prize for the best Information Processing Science PhD dissertation to Guido Giunti / Vuoden 2019 väitöskirjapalkinto parhaasta tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjasta Guido Giuntille