”Professori Netta Iivarille työryhmineen myönnettiin 40 000 euroa kärkihankeapurahana. Työryhmä tutkii ja rakentaa yhteistyössä koulujen kanssa toimintamallia lasten valtaistamiseksi tietotekniikan kehittäjiksi ja muokkaajiksi. Tarkoituksena on tuoda ”making”-filosofia ja työskentelymalli osaksi koulujen normaalia opetusta ja lasten elämää laajemminkin.”

http://skr.fi/fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-rahasto-jakoi-historiansa-suurimman-apurahapotin

- - -

Professor Netta Iivari and her research team (Marianne Kinnula, Leena Ventä-Olkkonen and Heidi Hartikainen) received a spearhead grant of 40 000 eur for studying how to empower children to be makers and shapers of technology. The intention of the research team is to bring making philosophy and way-of-working as part of normal teaching in local schools and children's lives in more general.