Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli

ESR - Euroopan sosiaalirahasto (03/2020 - 12/2022)

Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun yhteishanke

***

Co-operative Model of Information Processing Science Between High Schools and Higher Education
ESR - European Social Fund project (03/2020 - 12/2022)
Collaborative project with University of Oulu and Oulu University of Applied Science
***

Hanke kuvaus

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

Hanke tuottaa konkreettisia keinoja siihen, miten lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä resurssien puitteissa. Hankkeen aikana lukioihin välittyy ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

Hankkeen viralliset sivut joissa ajankohtaista tietoa: http://oamk.fi/tikosilta

TIKO-silta -hankkeen toimenpiteinä

  • Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tietojenkäsittelyn opetuksen asiantuntijat jalkautuvat Oulun seudun lukio-opetuksen toimijoiden joukkoon, ja luodaan yhteistyöverkosto.
  • Kartoitetaan kohdekoulujen ja korkeakoulujen yhteistyön tila.
  • Tunnistetaan yhteistyön hyviä käytänteitä ja haasteita.
  • Tuotetaan ja pilotoidaan toimintamalleja ja konkreettisia käytänteitä lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyöntoteuttamiseksi.
  • Yhteistyömalli voidaan ottaa lukioissa ja korkeakouluissa käyttöön joustavasti lähtökohdathuomioiden.

Tietojenkäsittelyala kattaa monia ei-teknisiä ja luovuutta edellyttäviä tehtäviä ja toimenkuvia kuten käyttöliittymien suunnittelu ja tuotedokumentaation kirjoittaminen. Näillä painotuksilla on lisäksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä merkitys: on tärkeää, että yhteistyömuodot tukevat sekä mies- että naispuolisten opiskelijoiden oppimistaipumuksia, jotka esimerkiksi ohjelmoinnin osalta tutkitusti eroavat toisistaan.

Kehitettävä yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, jotka eivät esiinny lukio-opetuksessa selkeinä oppiaineina. Yhteistyömallissa otetaan huomioon lukioiden ja korkeakoulujen erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja resurssit, ja siinä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia.

Yhteystiedot / Contact Information

Oulun Yliopisto / University of Oulu Oamk / Ouas

Netta Iivari, Marianne Kinnula,

Tonja Molin-Juustila, Joni Rajala

& Fanny Vainionpää
(firstname.lastname AT oulu.fi)

Tuula Harju (project manager),

Matti Viitala,

& Markus Aalto

(firstname.lastname AT oamk.fi)