Email: mikko.rajanen(at)oulu.fi

Room: TS 3134

I am a University Lecturer and Post-doc researcher at Interact Research Unit, Faculty of ITEE, University of Oulu.

I have a PhD degree in Information Processing Science from University of Oulu.

My research interests

 • Usability, User Experience, Human-Computer Interaction
 • Usability in Open Source Software development context
 • Game Usability and Gamification Usability
 • Usability Cost-Benefit Analysis

See: List of publications | Google scholar | ResearchGate | Academia.edu | LinkedIn  

My teaching activities

Courses | Thesis supervision | Supervised theses

Courses

 • 812650S Advanced Topics in Human-Centred Design (master level)
 • 812671S Usability Testing (master level)
 • 811167P Introduction to Information Systems Design (bachelor level)
 • 811375A User Interface Programming (bachelor level)

Thesis Supervision

I supervise students in the following research areas closely related to my reserch interests. Other topics are also possible.

 • Usability, User Experience, Human-Computer Interaction
 • Usability in Open Source Software development context
 • Games, Gamification, Game development, Game Usability and Gamification Usability
 • Usability Cost-Benefit Analysis

Supervised theses

 1. Janne Jaako, Developing EHD-Model for Mobile Game Evaluation. 2017
 2. Mika Väisänen, Usability of an online CBT program prototype: Case of Arjenhallinta. 2017
 3. Lassi Hietala, Käytettävyyden vieminen avoimen lähdekoodin projekteihin: Tapaustutkimus neljästä UKKOSS-projektista. 2017
 4. Janne Leimurautio, Videopelien kaupallistaminen pelaajien näkökulmasta. 2017
 5. Aliina Ojala, Hahmolakien vaikutus verkkokauppojen käyttöliittymäsuunnittelussa.. 2016
 6. Arttu Mäkelä, Heuristisen evaluoinnin merkitys käytettävyyden arvioinnissa. 2016
 7. Elias Tähtö, Free-to-Play -liiketoimintamalli. 2016
 8. Henri Karvonen, Videopelien maksullisen sisällön markkinointi. 2016
 9. Jaakko Soini, Web-sovellusten käytettävyyden arviointi heuristiikkojen avulla. 2016
 10. Jenni Törmälä, Verkko-oppimisympäristöjen käytettävyys. 2016
 11. Juha Salmisto, Käyttöönotetun tietojärjestelmän vastaavuus alkuperäiseen tarpeeseen.. 2016
 12. Juho Tapani, Game Usability in North American Video Game Industry. 2016
 13. Lauri Laitinen, Käytettävyyden haasteet avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä. 2016
 14. Marko Saari, How usability is visible in video games. 2016-2017
 15. Mikko Rouru, Käytettävyys kosketukseen perustuvissa syöttölaitteissa. 2016
 16. Panu Pasanen, Applying Usability Testing Methods into Game Development: Case Casters of Calderon.. 2016
 17. Pekka Reijonen, A Review of Heuristic Evaluation Principles in Video Game Design.. 2016
 18. Pekka Tervamäki, Tietoturvan ja käytettävyyden ristiriidat. 2016
 19. Santtu Urpilainen, Tietokonepelien esteettömyys liikuntarajoitteisilla. 2016
 20. Tuomas Höyhtyä, Gaming live streams: Why do we watch other people play games?. 2016
 21. Aatos Lang, Käytettävyyden kehittämisen haasteet avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. 2015-2016
 22. Aleksi Pöyhtäri, Social gaming in online games. 2015-2016
 23. Antti Valo, Verkkosivujen käytettävyyden evaluoinnin haasteet. 2015
 24. Ari Höysniemi, Virtuaalitodellisuuden sovellusmahdollisuudet. 2015
 25. Arto Saukko, Katseenseuranta käytettävyystestauksessa. 2015-2016
 26. Jenni Hautala, Käyttäjäsisältö tietokonepeleissä. 2015-2016
 27. Johannes Riekki, Free-to-play games: What are gamers paying for?. 2015-2016
 28. Joona Luodonpää, Laadukkaiden moninpelikenttien proseduraalinen luonti ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä. 2015-2016
 29. Joona Toivanen, Usability in Finnish ICT Industry. 2015
 30. Juho-Mikko Balac, Introducing Usability Activities into Open Source Software Development - Impacts of Contributed Usability Evaluations to the Community and Existence of HCI and OSS Philosophies: Case Concrete5. 2015-2016
 31. Kaisa Anttila, Views toward Usability in Open Source Software Projects: a Longitudinal Case Study.. 2015-2016
 32. Lauri Manner, Spotify on mun uskontoni vastaista - musiikin jakelutapojen murros suomalaisessa punk-verkkoyhteisössä. 2015
 33. Miia-Maria Mikkola, Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sovittaminen ketteriin menetelmiin. 2015-2016
 34. Mika Ylisuutari, Elektronisen urheilun kehitys ja tulevaisuus. 2015
 35. Niila Gauriloff, The impact of artificial intelligence on user experience in games. 2015
 36. Niko Takkinen, How electronic games affect people: a literature review. 2015
 37. Pekka Tervamäki, Tietoturvan ja käytettävyyden ristiriidat. 2015-2016
 38. Teemu Moisanen, Pelinkehitykseen liittyvät teknologiset ja projektihallinnolliset ongelmat. 2015
 39. Topi Leinonen, Wildstarin käyttöliittymän kehitystarpeet ja soveltuvuus eri pelaamismotivaatioluokille. 2015
 40. Tuomas Nissinen, User experience prototyping - a literature review. 2015
 41. Anssi Hautamäki, Avoimen lähdekoodin kehittäjien määritelmiä käytettävyydestä ja käytettävyyttä edistäviä menetelmiä. 2014
 42. Eetu Mansikkamäki, Sosiaalisuuden merkitys MMORPG-peleissä. 2014
 43. Jonna Juola, Käytettävyyden rooli avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. 2014
 44. Joona Toivanen, Käytettävyyden hyödyt loppukäyttäjän, tilaajan ja tuottajan näkökulmasta. 2014
 45. Kaisa Anttila, Käytettävyystoimien vieminen avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitykseen - toimivan ratkaisun metsästys. 2014
 46. Kimmo Kurola, Käytettävyys avoimen lähdekoodin kehityksessä. 2014
 47. Mauno Vähä, The effect of the internet on multiplayer game development. 2014
 48. Merja Kinnunen, Käytettävyys ketterien menetelmien yhteydessä. 2014
 49. Niko Aho, Pelien pelattavuuden arviointimenetelmät: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 2014
 50. Olli-Pekka Sarajärvi, Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytettävyyden parantaminen. 2014
 51. Samu Mikkonen, Potential and requirements of the interaction design pattern languages for the web development. 2014
 52. Tapio Nurmela, Käytettävyyden testaus ja heuristinen arviointi. 2014
 53. Mika Haapaniemi, Käytettävyystestityypit tuotekehityksen osana. 2013-2014
 54. Anu Väänänen, The Use of 3D Interface Elements and Applications on Web Pages. 2013-2014
 55. Hanna-Leena Huttunen, Leikkaussalihenkilökunnan käyttäjäkokemus sähköisestä anestesiatietojärjestelmästä. 2013-2014
 56. Janne Sihvonen, Erilaiset menetelmät käyttäjän osallistamiseen käyttöliittymäsuunnittelussa. 2013-2014
 57. Jingxuan Sun, Usability of Online Shopping Website Interface for Old Generation. 2013-2014
 58. Joonas Nissinen, Game Usability in Northern European Game Industry. 2013-2014
 59. Lauri Manner, Musiikin Internet-jakelun sosiaaliset ulottuvuudet: IRC:istä vertaisverkkoihin ja blogeista suoratoistoon. 2013-2014
 60. Matthew Barth, Successful Usability Testing in Open Source Software Projects. 2013-2014
 61. Miikka Kuutila, Pelien käytettävyyden parantamisen menetelmät. 2013-2014
 62. Tomi Taipaleenmäki, Pervasive Gaming: From Special to Mundane. 2013-2014
 63. Antti Koskela, Käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistäminen ketterään web-ohjelmistokehitykseen. 2012-2013
 64. Jussi Siira, Arvioitavan sovelluksen kehittäjä käytettävyysarvioinnin arvioijan roolissa. 2012-2013
 65. Lasse Annola, Technical challenges in developing a pervasive game. 2012-2013
 66. Matti Karjalainen, Automaation vaikutus pelien viihdyttävyyteen. 2012-2013
 67. Sampo Jumisko, Käytettävyys avoimen lähdekoodin projekteissa. 2012-2013
 68. Sini Rytky, Touch Screen User Interface Optimization for Elderly – Design Guidelines. 2012-2013
 69. Tero Haaraniemi, Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa esitettävä laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys. 2012
 70. Timo Muranen, Pelien heuristiikat ja niiden soveltuvuus pelattavuuden arvioinnissa. 2012-2013
 71. Ville Huhtala, Käytettävyyden tuominen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon. 2012-2013
 72. Heli Hintikka, Tietokone audiovisuaalisena instrumenttina. 2011
 73. Janne Lindqvist, Children's verbalization in usability testing. 2011-2012
 74. Janne Rautio, Pelikäytettävyys suomalaisessa peliteollisuudessa. 2011-2012
 75. Karoliina Kemppainen, Tarinan vaikutus pelikokemukseen. Tapaustutkimus: AirBuccaneers. 2011-2012
 76. Markus Kuuranta, Animaation vaikutus pelien käytettävyyteen. 2011
 77. Miikka Ikonen, Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyystestaus logistiikan yrityksessä. 2011-2012
 78. Olli Isotalus, Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyystestaus logistiikan yrityksessä. 2011-2012
 79. Pyry Korhonen, Monilaitealustaisen käyttöliittymäsuunnittelun ongelmat. 2011-2012
 80. Risto Ihalainen, Flow pelitestauksen ja pelisuunnittelun apuvälineenä. 2011-2012
 81. Teija Käyräkangas, Tietokoneen ohjaamien hahmojen immersiivisyys ja sen suunnittelu. 2011-2012
 82. Timo Hietala, Vertaileva käytettävyystestaus uuden sukupolven liiketunnistustekniikkaan perustuvista peliohjaimista. 2011
 83. Tommi Malinen, Smartphone perception study. 2011-2012
 84. Tuomas Alahäivälä, Sosiaalisen median pelien käytettävyyden arviointi. 2011
 85. Tuomas Mathlein, Realistisen valaistuksen vaikutus havainnointiin ja havaintokokemukseen FPS-peleissä. 2011-2012
 86. Ville Huhtala, Vertaileva käytettävyystestaus uuden sukupolven liiketunnistustekniikkaan perustuvista peliohjaimista. 2011
 87. Eeva Salmi, Ryhmän yhteistoiminnan piirteet käytettävyystestauksen yhteydessä. 2010-2011
 88. Joni Murtovaara, Web- ja mobiilisovellusten käytettävyys eläinhavainnoinnissa. 2010-2011
 89. Jouni Rissanen, Web-sivustoihin käytettävät käytettävyystestausmenetelmät. 2010-2011
 90. Laura Leppänen, OSS-projektit ja käytettävyysongelmat. 2010
 91. Olli Lehtola, Korttilajittelu käytettävyyden arviointimenetelmänä. 2010-2011
 92. Sami Mylly, Genre-Based Modular Heuristic Models for Improving Usability During Game Development. 2010-2011
 93. Satu Kellokumpu, OSS-projektit ja käytettävyysongelmat. 2010
 94. Halonen Marko, Open-source -ohjelmien käytettävyystestaus ja ero kaupallisiin sovelluksiin. 2009-2010
 95. Rautio Janne, Pelikäytettävyyden käsite ja sen vaikutukset käytettävyysmenetelmiin. 2009-2010
 96. Sorsa Henri, Menetelmät ja hyvät käytännöt käyttäjien mukaan ottamiseen käyttöliittymän suunnittelussa. 2009-2010
 97. Järvenpää Jussi, Kustannustehokkaat käyttäjäkeskeiset menetelmät ketterissä ohjelmistoprojekteissa. 2008
 98. Mylly Sami, Heuristic thinking through game development. 2008-2009
 99. Polvi Mikko, 3D-visualisointiohjelmistot ja niiden käytettävyys. 2008
 100. Saikkonen Sari, Koskettamiseen perustuvat mobiililaitteiden käyttöliittymät ja käyttäjien kokemukset. 2008
 101. Heinonen Seppo, Riskit ja käytettävyys OODPM:n avulla toteutetussa tietojärjestelmässä. 2007-2008
 102. Aura Petri, Verkkopelien käyttöliittymien suunnittelu. 2007-2008

My list of publications

 1. Rajanen, D. & Rajanen, M. (2017) Personalized Gamification: A Model for Play Data Profiling. Proc. of Data-Driven Gamification Design Workshop 2017 in Conjunction with the Academic Mindtrek Conference. 20 September, 2017 Tampere, Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1978/paper4.pdf

 2. Rajanen, M. & Rajanen, D. (2017) Usability Benefits in Gamification. Proceedings of the 1st GamiFIN Conference, Pori, Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/gamifin17_p12.pdf

 3. Rajanen, M. & Nissinen, J. (2015) A Survey of Game Usability Practices in Northern European Game Companies. IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Issue Nr 6 (2015). Paper 8. http://aisel.aisnet.org/iris2015/8

 4. Rajanen, M. (2015) Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä - haasteita ja mahdollisuuksia. Sytyke 4/2015.

 5. Lanamäki, A., Rajanen, M., Öörni, A. & Iivari, N. (2015) Once You Step Over the First Line, You Become Sensitized to the Next: Towards a Gateway Theory of Online Participation. In the Proceedings of the 36th International Conference on Information Systems (ICIS2015). Fort Worth, USA.

 6. Rajanen, M., Iivari, N. & Lanamäki, A. (2015) Non-Response, Social Exclusion, and False Acceptance: Gatekeeping Tactics and Usability Work in Free-Libre Open Source Software Development. In the Proceedings of 15th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2015). Bamberg, Germany

 7. Oinas-Kukkonen, H., Iivari, N., Kuutti, K., Öörni, A. & Rajanen, M. (Eds.). (2015). Nordic Contributions in IS Research. Proceedings of the 6th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS 2015), Oulu, Finland, 9-12 August 2015. Springer LNBIP 223.

 8. Öörni, A., Iivari, N., Kuutti, K., Oinas-Kukkonen, H. & Rajanen, M. (Eds.). (2015). System Design for, with and by Users. Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 2015), Oulu, Finland, 9-12 August 2015.

 9. Lanamäki, A., Iivari, N., Rajanen, M., Hedberg, H. (2015) Battle over Media Choice: Multiplex Tensions in the Online Community of Wikipedia. In the Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015). Münster, Germany.

 10. Rajanen, M., Iivari, N. (2015) Examining Usability Work and Culture in OSS. In the Proceedings of the 11th international Conference on Open Source Systems (OSS 2015). Florence, Italy.

 11. Rajanen, M. (2015) One Game Design to Rule Them All - Players as Game Designers: End-User Development in Open Source Game Development Context. CHI 2015 workshop paper in "Crossing Domains: Diverse Perspective on Players". Seoul, South Korea. DOI: 10.13140/2.1.4995.4088

 12. Rajanen, M., Iivari, N. (2015) Power, Empowerment and Open Source Usability. In the Proceedings of the ACM SIGCHI Annual Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2015). Seoul, South Korea. DOI: 10.1145/2702123.2702441

 13. Iivari, N., Rajanen, M., Hedberg, H. (2014) Encouraging for Enculturation - An Enquiry on the Effort of Usability Specialists Entering OSS Projects. In Proceedings of 25th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2014). Auckland, New Zealand.

 14. Rajanen, M., Iivari, N. (2013) Open Source and Human Computer Interaction Philosophies in Open Source Projects - Incompatible or Co-Existent? In Proceedings of the Academic MindTrek 2013. Tampere, Finland. ISBN: 978-1-4503-1992-8, DOI: 10.1145/2523429.2523463

 15. Rajanen, M., Iivari, N., Keskitalo, E. (2012) Introducing Usability Activities into Open Source Software Development Projects - a Participative Approach. In Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2012). Copenhagen, Denmark. pp 683-692. ISBN: 978-1-4503-1482-4, DOI: 10.1145/2399016.2399120

 16. Rajanen, M. (2011) Applying Usability Cost-Benefit Analysis - Explorations in Commercial and Open Source Software Development Contexts. PhD Dissertation. Acta Universitatis Ouluensis Series A 587. University of Oulu. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514296871.pdf http://urn.fi/urn:isbn:9789514296871

 17. Rajanen, M., Iivari, N., Anttila, K. (2011). Introducing Usability Activities into Open Source Software Development Projects - Searching for a Suitable Approach. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 12(4), pp 5-26.

 18. Rajanen, M., Iivari, N. (2010). Traditional Usability Costs and Benefits - Fitting them into Open Source Software Development. In proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010).

 19. Rajanen, M., Iivari, N. (2007). Usability Cost-Benefit Analysis: How Usability Became a Curse Word?. In Proceedings of the INTERACT 2007. Rio de Janeiro, Brasil. ISSN: 0302-9743, LNCS: 4663, ISBN: 978-3-540-74799-4, DOI: 10.1007/978-3-540-74800-7_47.

 20. Rajanen, M. (2007). Usability Cost-Benefit Models - Different approaches to Usability Cost Analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007). Funchal, Madeira, Portugal. ISBN:978-972-8865-92-4

 21. Hedberg, H., Iivari, N., Rajanen, M., Harjumaa, L. (2007). Assuring Quality and Usability in Open Source Software Development. In Proceeding of the First International Workshop on Emerging Trends in FLOSS Research and Development (FLOSS 2007, in conjunction with 29th International Conference on Software Engineering (ICSE 2007), 20 - 26 May 2007, Minneapolis, USA. ISBN: 0-7695-2961-5, DOI: 10.1109/FLOSS.2007.2

 22. Rajanen, M. (2006) Different Approaches to Usability Cost-Benefit Analysis. In proceedings of 13th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2006), Genoa, Italy. ISBN: 978-1-905305-32-2 (book) / 978-1-905305-34-6 (cd).

 23. Rajanen, M., Marghescu, D. (2006) The Impact of Game Usability to Player Attitude. In proceedings of 29th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS29), Helsingoer, Denmark.

 24. Marghescu, D., Rajanen, M. (2005) Assessing the Use of the SOM Technique in Data Mining. In proceedings of IASTED International Conference on Databases and Applications (DBA 2005), Innsbruck, Austria. ISBN 088986-462-4. ISSN 1027-2666.

 25. Marghescu, D., Rajanen, M. & Back, B. (2004) Evaluating Quality of Use of Visual Data-Mining Tools. In proceedings of 11th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2004), Amsterdam, Netherland. ISBN: 0-9547096-6-7.

 26. Rajanen, M., Jokela, T. (2004) Analysis of Usability Cost-Benefit Models. In proceedings of the 12th European Conference on Information Systems (ECIS2004), Turku, Finland. ISBN: 951-564-192-6.

 27. Rajanen, M. (2003) Usability Cost-Benefit Models - Different Approaches to Usability Benefit Analysis. In proceedings of 26th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS26), Haikko, Finland

 28. Rajanen, M. (2002) Assessing the Business Benefits of Usability in the Product Development Project - Analysing the Existing Models. In proceedings of 25th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS25), Bautahøj, Denmark

 29. Jokela, T., Nieminen, M., Iivari, N., Nevakivi, K. & Rajanen, M. (2001) Developing A Usability Capability Assessment Approach through Experiments in Industrial Settings. In proceedings of IHM-HCI2001, Springer Verlag. ISBN: 1-85233-515-7.