- Lyhyesti projektista - Pedagoginen tausta - Tarinatalo - Työpajat - Yhteistyökumppanit -

 

Lyhyesti projektista:

Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot heikkenevät kaiken aikaa. Tarinatalo -projektin tarkoituksena on tarjota mielenkiintoinen ratkaisu huoleen ja luoda virtuaalinen oppimisympäristö, jossa lapset ja nuoret voivat kehittää luku- ja kirjoitustaitojaan pelin keinoin.

Tarinatalo projektissa tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kirjoitustaitoja teknologian innoittamana ja luoda monitieteisesti teknologiaa yhdistämällä eri tieteen aloja, kuten äidinkieli, kasvatustiede ja tietojenkäsittelytieteet (HCI, CCI, IS).

Tarinatalo -projekti on tieteiden välinen yhteistyöprojekti, jossa yhdistyvät kasvatustieteellinen osaaminen ja teknologian suunnittelutaito. Lapin yliopisto keskittyy pedagogiseen taustaan ja Oulun yliopisto teknologiseen osaamiseen sekä käyttäjän huomioimiseen, etenkin lasten näkökulma huomioiden.
 

Tästä nähtävissä projektin koko aikajana yksityiskohtaisemmin.

Pedagoginen tausta:

Peli toteutetaan pedagogisten periaatteiden mukaan, jotka nousevat aiemmasta kirjoittamisen opetusta ja pelejä käsittelevästä tutkimuksesta sekä Pelaa, keksi ja kirjoita –hankkeen pilottipeleistä. Nämä periaatteet pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan designissa ja peliä koodattaessa.

Pedagogiset periaatteet ovat:

 • Tuetaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta
 • Rakennetaan toimijuutta
 • Tuetaan ideointia ja sepittämistä (tehtävästä ja tekstilajista riippuen) sekä kriittistä lukutaitoa
 • Hyödynnetään immersiota, pelin ja leikin imua, simulaatiota
 • Haetaan monipuolista pedagogista käytettävyyttä

Tarinatalo:

Tarinatalo -pelin ensimmäinen versio on suunnattu 8.-luokkalaisille, mutta tarkoitus on laajentaa peliä myös muille luokka-asteille.

Työpajat koulujen kanssa:

Oleellisena osana projektia ovat osallistavan suunnittelun työpajat yhteistyökoulujen kanssa, joissa yläasteikäiset oppilaat pääsevät osallistumaan pelikehitykseen. Projektin aikana järjestetään yhteensä 10 työpajaa, joissa esimerkiksi:

 • Luodaan pelin taustatarinoita niin kirjoittamalla, kuin askartelemalla
 • Ideoidaan pelin keskeisiä elementtejä
 • Testataan pelin osia sekä pelikokonaisuutta eri kehitysvaiheissa
 • Arvioidaan peliä

Yhteistyökumppanit:

Tarinatalo projekti tuo yhteen yhteistyökumppaneita eri tieteen aloilta:

 • Lapin yliopisto: Pedagoginen tausta
 • Oulun yliopisto, INTERACT: Osallistava suunnittelu lasten kanssa, työpajat koulujen kanssa
 • Oulun yliopisto, OASIS: Pelikehitys
 • Oulun ammattikorkeakoulu: Koodaus ja grafiikat