- Tietoa projektista - Projektin materiaalit - Tietoa yrityksille - Sosiaalinen media -
- Yhteistyökumppanit - Tuloksia aiemmista projekteista -

   

Tietoa projektista

Vaikka lapset ovat syntyneet teknologiatäyteiseen maailmaan, heillä on suuria puutteita teknologiaan liittyvissä tiedoissa ja taidoissa, etenkin liittyen teknologian suunnitteluun ja rakentamiseen. Lasten tulisi suhtautua kriittisesti teknologiaan ja sen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä pyrkiä niiden avulla parantamaan maailmaa ja voimaannuttamaan ihmisiä. Kouluilla on kuitenkin vaikeuksia tarjota lapsille tämän tyyppistä teknologiakasvatusta. Käytännön avun lisäksi tässä projektissa tuotetaan arvokasta uutta tieteellistä tietoa liittyen kriittiseen teknologiasuunnitteluun ja – värkkäämiseen käytännössä, yhdessä lasten, opettajien ja koulujen kanssa sekä teoreettista ja empiiristä tietoa lasten kriittisen teknologiasuunnittelijan ja – värkkääjän identiteetin syntymisestä, sen muovautumisesta ja kehityskaarista.

Make-a-difference -hankkeen tavoitteena on ymmärtää ja helpottaa lasten kriittisen teknologiasuunnittelijan ja – värkkääjän identiteetin muodostumista. Projektissa tutkitaan, kuinka voidaan tukea ja rohkaista lapsia omaksumaan kriittisen teknologiasuunnitteljan ja -värkkääjän identiteetti osallistamalla lapsia erilaisiin suunnittelu- ja värkkäilyaktiviteetteihin. Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Teoreettinen: teoreettisen viitekehyksen luominen lasten kriittisen suunnittelijan ja kriittisen teknologiavärkkäilijän identiteetin syntymisestä ja kehityspoluista: kuinka identiteettejä syntyy, kuinka niitä neuvotellaan, hylätään ja esitetään
 • Empiirinen: Monipuolisen ja syvällisen tiedon hankkiminen kriittisen suunnittelijan ja kriittisen teknologiavärkkäilijän identiteettien, aktiviteettien ja diskurssien syntymisestä, neuvottelemisesta, hylkäämisestä ja/tai esittämisestä lasten keskuudessa
 • Metodologinen: metodologiset ohjeet kriittiseen suunnitteluun ja teknologiavärkkäilyyn lasten kanssa sekä neksusanalyysin mukauttamiseen lasten kriittisen suunnittelun ja teknologiavärkkäilyn tutkimiseksi.

Hanke edistää tieteellistä tietämystä saamalla aikaan seuraavat odotetut tulokset:

 • Teoreettinen viitekehys lasten kriittisen suunnittelija- ja teknologiavärkkäilijäidentiteettien kehityspoluista: ymmärrys identiteettien syntymisestä, neuvottelemisesta, hylkäämisestä ja esittämisestä, ymmärrys siitä, miten monin tavoin kriittinen suunnittelu ja teknologiavärkkäily voivat kietoutua lasten jokapäiväisiin käytäntöihin, identiteetteihin ja diskursseihin. Tämä edellyttää identiteettilinssin kehittämistä edelleen tätä tutkimusta varten.
 • Monipuolinen ja syvällinen aineisto: kriittisen suunnittelijan ja kriittisen teknologiavärkkäilijän identiteettien, aktiviteettien ja diskurssien syntymisestä, neuvotteluista, hylkäämisestä ja esittämisestä lasten keskuudessa
 • Metodologiset ohjeet kriittiseen suunnitteluun ja teknologiavärkkäilyyn lasten kanssa.
 • Metodologiset ohjeet neksusanalyyttiseen tutkimukseen lasten kanssa tehtävästä kriittisestä suunnittelusta ja teknologiavärkkäilystä

Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen projekti aloitettiin tammikuussa 2020 ja saman vuoden elokuussa projektiin osallistui yli 60 lasta kolmesta eri koulusta. Kaikki kouluissa käytetyt materiaalit, videot, oppilaille jaettavat tehtävät yms. ovat nyt ladattavissa ja niitä voidaan hyödyntää opetuksessa.

   

Projektin materiaalit:

Projekti on jaettu kolmeen osaan ja se sisältää yhteensä seitsemän vaihetta:

 • Osa 1 Pohdinta sisältää vaiheet 1. Teknologian tiedostaminen ja 2. Kiusaamisen tiedostaminen
 • Osa 2 Kriittinen teknologian suunnittelu ja värkkääminen, sisältää vaiheet 3. Ideointi, 4. Kriittinen analysointi, 5. Suunnittelu ja prototypointi ja 6. Draama
 • Osa 3 Reflektio sisältää vaiheen 7. Reflektio ja evaluointi

OSA 1 - Pohdinta

1. Teknologian tiedostaminen: 

2. Kiusaamisen tiedostaminen: 

 

OSA 2 - Kriittinen teknologian suunnittelu ja värkkääminen

3. Ideointi: 

4. Kriittinen analysointi: 

5. Suunnittelu ja prototypointi: 

6. Draama: 

 

OSA 3 - Reflektio

7. Reflektio ja evaluointi: 


Opettajan opas

Tulossa myöhemmin.


Tiedostoista on olemassa myös muokattavat versiot, jotka ovat saatavilla pyydettäessä. Jos kaipaat muokattavia versioita, ota yhteyttä meihin esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

   

       

           

Yrityksille:

Jos yritykset ovat kiinnostuneet tästä materiaalista ja lasten kanssa suunnittelusta, suosittelemme ottamaan yhteyttä kouluihin ja aloittamaan yhteistyön opettajien kanssa.

       

Sosiaalinen media:

Jaa kokemuksesi projektista ja etenkin materiaalien käytöstä sosiaalisessa mediassa.
Mainitse meidät postauksissa:

@MADProjectOulu

@madprojectoulu

@MADProjectOulu

     

Projektin yhteistyökumppanit:

 • Jäälin koulu, Oulu
 • Kaakkurin koulu, Oulu
 • Oulu International School, Oulu
 • Oulun kaupunki
 • INTERACT Research Group, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, University of Oulu, Finland.
 • Center for Computational Thinking & Design, Aarhus University, Denmark.
 • Cultural Research in Technology Lab, School of Informatics, Computing, and Engineering, Indiana University Bloomington, Indiana, U.S.A.
 • Department of Industrial Design, Eindhoven University of Technology, Netherlands.
 • Embodied Learning & Experience Lab, Department of Computer & Information Science & Engineering, University of Florida, U.S.A.
 • Department of Computer Science and Research Center for Excellent IT Education, Norwegian University of Science and Technology, Norway.
 • Free University of Bolzen-Bolzano, Italy.
 

Tuloksia aiemmista projekteista:

Projektin ensimmäinen läpivienti tehtiin kolmessa eri koulussa yhtäaikaisesti. Lisänä aiemmin mainittuihin materiaaleihin suoritettiin vielä projektin loppuvaiheessa äänestys, jossa oppilaat valitsivat oman luokkansa prototyypeistä yhden, jonka he kokivat sopivan parhaiten jatkokehitykseen. Jatkokehitykseen valikoituivat taikapanta, poliisiauto ja rullaluistimet.

Lasten ideoihin pohjaten Oulun Yliopiston opiskelijaryhmä teki lisää ideointia ja nämä jatkokehitetyt ideat on kuvattu alla olevissa videoissa:[Page last updated: January 27th 2022]