ICT-alan koulutus ja työharjoittelu digitaalisesti verkossa

ESR - Euroopan sosiaalirahasto (05/2022 - 10/2023)

Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun yhteishanke

Hankkeen tavoitteet

Nuorten, erityisesti alle 30-vuotiaiden, ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ICT-alalle voidaan edistää etäopiskeluna tarjottavilla avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla. Ohjelmoinnin opetukseen ja verkon välityksellä tapahtuvaan työharjoitteluun tarvitaan nykyisiä parempia teknisiä ratkaisuja ja niihin liittyviä pedagogisia toimintatapoja, jotta etäopetus soveltuisi laajemmille osallistujaryhmille ja olisi laadukasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää teknis-pedagogisia ratkaisuja, joilla voidaan tukea nuorten, erityisesti alle 30-vuotiaiden, ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja työllistymistä tarjoamalla paremmin tuettuja käytännöllisiä ohjelmistoalan opintoja sekä niihin liittyvää työharjoittelua yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää uudenlaisen teknisen ratkaisun verkossa tapahtuvaan opettajan, opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutukseen, sen sovittamista pedagogisesti toimivaksi osaksi opetusta ja työharjoittelua sekä vertaistuen käyttöä tietokoneluokkamaisessa verkko-opetuksessa ja etänä tapahtuvan työharjoittelun ohjauksessa.

ICT-osaajien rekrytointitarve Pohjois-Pohjanmaalla on vuositasolla noin 2000 - 3000 henkilöä ja koko maan tarve noin 13 000. Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat merkittävimmät ICT-alan kouluttajat Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke parantaa korkeakoulujen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja laajuutta sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia, joustavoittaa rekrytointitapoja ja tehostaa ohjausresurssien käyttöä.

Koska opetus on covid-pandemian vuoksi siirtynyt etäopetukseen ja jatkuu merkittävästi verkossa myös sen jälkeen, opiskelussa tarvittavien vuorovaikutusmekanismien kehittäminen on hyödyksi välittömästi ja myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen toimenpiteiden myötä tapahtuva digitaalisten taitojen parantuminen edesauttaa niin opettajia kuin opiskelijoita myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Digivertaisverkko hankkeen toimenpiteitä

  • Kehitetään teknis-pedagogisia ratkaisuja tukemaan ohjelmistoalan etäopiskelua ja tiettyihin opintoihin sisältyvää työharjoittelua yhdessä alueen yritysten kanssa.
  • Pilotoidaan kehitettäviä teknis-pedagogisia malleja Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun avoimen yliopiston opetuksessa.
  • Luodaan opetukseen vertaistuenmalli, joka parantaa kursseilla annettavan henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen määrää.
  • Lisätään työelämäyhteistyötä ottamalla etäkouluttajiksi ammattilaisia mukana olevista yrityksistä.
  • Lisätään avoimeen korkeakoulutuksen tarjontaan työharjoittelukurssi, mikä parantaa työllistymismahdollisuuksia.
  • Hankkeen tuloksena syntyvät digipedagoginen malli, tekniset ratkaisut ja ohjeistus, joilla vastaavaa toimintaa voi hankkeen jälkeen käynnistää muuallakin – esim. osana yrityksille suunnattua koulutusta.

Yrityksille

Etsimme yrityksiä mukaan hankkeeseen! Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, niin suosittelemme lukemaan esitteen sekä ottamaan yhteyttä projektihenkilöstöömme alla olevien yhteystietojen avulla.

Lataa esite tästä.

Hankeuutiset

Lisätietoa hankkeesta

Yhteystiedot

Oulun Yliopisto Oulun Ammattikorkeakoulu
Helena Tokkonen (Projektipäällikkö) Matti Viitala
Joni Rajala Perttu Hietala
Erkki Tervo Teppo Räisänen
Henri Kaustinen Raili Simanainen
Ruut Tikkanen Ville Majava
Etunimi.Sukunimi (AT) oulu.fi Etunimi.Sukunimi (AT) oamk.fi