Petteri Ponsimaa's Master's Thesis, titled “Discovering Value for Health with Grocery Shopping Data”, was selected to be the best of year 2017 in SIGCHI Finland Master's thesis competition.

- - -

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman opiskelija FM Petteri Ponsimaa on voittanut kansallisen SIGCHI Finland -opinnäytetyökilpailun työllään Discovering Value for Health with Grocery Shopping Data.

Opinnäytteessä tutkitaan, miten kuluttajat voisivat hyödyntää omaa ostoshistoriatietoaan. Työssä tarkastellaan sitä, millaisia terveyttä tukevia palveluja ostoshistoriatieto voisi mahdollistaa. Työssä käytettiin S-ryhmän tarjoamaa tietorajapintaa, jonka kautta kuluttajat näkevät yksityiskohtaista tietoa omasta ostoskäyttäytymisestään.

Käyttäjätutkimusten avulla Petteri Ponsimaa havaitsi, että ostoshistoriatieto sekä kiinnostaa kuluttajia että lisää heidän ymmärrystään omasta ostoskäyttäytymisestään.

”Opinnäyte on juuri nyt ajankohtainen, kun S-ryhmä teki syksyllä päätöksen panostaa ostoshistoriatietoon ja julkinen keskustelu aiheesta oli vilkasta. Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka kuluttaja itse voi hyötyä kaikesta siitä tiedosta, jota hänestä kerätään. Näkökulma poikkeaa julkisuudessa esillä olleesta näkökulmasta, jossa ostoshistoriatietoa hyödyntää yritys omassa liiketoiminnassaan”, sanoo opinnäytteen ohjaaja tietojärjestelmätieteen professori Minna Isomursu.

Ponsimaa teki opinnäytteensä INTERACT-tutkimusyksikössä (interact.oulu.fi). INTERACT keskittyy opetuksessa ja tutkimuksessa ymmärtämään ja tukemaan käyttäjäkeskeistä ja arvoperustaista lähestymistä teknologian suunnitteluun.

SIGCHI Finland -yhdistys (www.sigchi.fi) edistää ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta sekä yhdistää alasta kiinnostuneita ihmisiä Suomessa. Yhdistys on osa kansainvälistä ACM SIGCHI -järjestöä, joka on merkittävin alan kansainvälinen järjestö.

Ponsimaa palkittiin parhaasta opinnäytetyöstä 7.10 SIGCHI Finland -yhdistyksen 15-vuotisjuhlassa Aalto-yliopistossa.

FM Petteri Ponsimaan opinnäytetyö.