EN

- TehdäänMuutos - Ketkä hyötyvät - Mitä taitoja tarjoamme - Materiaalit - Henkiläkuntamme
-
Sosiaalinen media - Yhteistyökumppanit -

Mikä on TehdäänMuutos?

TehdäänMuutos on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa pyritään vahvistamaan oululaisten työllistettävyyttä digitaalisen pienvalmistuksen ja making-ajattelun kautta. Työpajoissame tarjoamme osallistujille taitoja ja valmiuksia, joita paikallinen teollisuus vaatii. Samalla estämme digitaalista kahtiajakoa

Ketkä hyötyvät?

Oululaiset voivat osallistua työpajoihimme veloituksetta. Teemme yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa saavuttaaksemme työvoiman ulkopuolella olevia paikallisia asukkaita (esim. pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja maahanmuuttajia). Etsimme myös aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita.

Mitä taitoja tarjoamme?

Tarjoamme erilaisia työpajoja, joissa osallistujat voivat oppia mm:

2D- ja 3D CAD -suunnittelua |  Laserleikkaamista sekä kaksi- ja kolmiulotteisten esineiden valmistamista  |  3D tulostusta  | Tietokoneavusteista konekirjontaa  |  Elektroniikan ja pehmytelektroniikan valmistamista  |  Suunnittelua ja suunnitteluprosessin malleja  |  Sulautettua ohjelmointia |  Projektinhallintaa |  Digitaalista pienvalmistusta ja nopeaa prototypointia  |  Yrittäjyyttä |

Materiaalit

Esittelykalvot:

Työpajojen kuvaukset ja materiaalit

Johdatus digitaaliseen pienvalmistukseen

Johdatus laserleikkurin käyttöön

Johdatus 3D mallinnukseen

Henkilökuntamme

TehdäänMuutos-työpajoja on järjestämässä ja vetämässä joukko eri taustoista ponnistavia asiantuntijoita Oulun yliopistosta. Heitä yhdistää ymmärrys maker-kulttuurista ja digitaalisesta pienvalmistuksesta.

 Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Leena Ventä-Olkkonen Marta Cortés Orduña Heidi Hartikainen Gleb Bulygin Petra Rutanen Iván Sánchez Milara

Sosiaalinen media

Seuraa meitä somessa ja katso mitä hankkeessamme tapahtuu! Voit myös tägätä meidät omiin postauksiisi ja jakaa kokemuksiasi.

      

Yhteistyökumppanit

Tämän hankeen toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopiston eri yksiköt. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat useat Oulun alueella toimivat organisaatiot ja hankkeet.