Making the world a better place one user interface at the time

Email: mikko.rajanen(at)oulu.fi

Room: TS 3134

I am a University Lecturer and Post-doc researcher at Interact Research Unit, Faculty of ITEE, University of Oulu.

I have a PhD degree in Information Processing Science from University of Oulu.

Series editor of the INTERACT publication series.

My research interests

 • Usability, User Experience, Human-Computer Interaction
 • Usability in Open Source Software development context
 • Game Usability and Gamification Usability
 • Usability Cost-Benefit Analysis

See: List of publications | Google scholar | ResearchGate | Academia.edu | LinkedIn  

My teaching activities

Courses | Thesis supervision | Supervised theses

Courses

 • 812650S Advanced Topics in Human-Centred Design (master level)
 • 812671S Usability Testing (master level)
 • 811167P Introduction to Information Systems Design (bachelor level)
 • 811375A User Interface Programming (bachelor level)

Thesis Supervision

I supervise students in the following research areas closely related to my reserch interests. Other topics are also possible.

 • Usability, User Experience, Human-Computer Interaction
 • Usability in Open Source Software development context
 • Games, Gamification, Game development, Game Usability and Gamification Usability
 • Usability Cost-Benefit Analysis

Supervised theses

 1. Niko Takkinen. Virtualization to build Large Scale Networks. 2019
 2. Tomi Lämsä. Available heuristic evaluation lists for smartphone applications. 2019
 3. Jukka Koskinen. Chatbotien käytettävyystekijät ja käytettävyyden arviointimenetelmät. 2019
 4. Buke Yolacan. Finding the common problems and failures in continuous integration tools. 2019
 5. Joni Rajala. Käytettävyysarviointimenetelmien soveltuvuus kuntosaliympäristössä. 2018
 6. Pauli Anttila. What are the motivational aspects to spectate eSports or other live gaming streams? 2018
 7. Sampsa Saari. Mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet web-suunnittelussa. 2018
 8. Tiia Korpi. Mitkä tekijät vaikuttavat ERP-järjestelmien implementointien onnistumiseen yrityksissä? 2018
 9. Kimmo Martimo, Käytettävyyden arvioinnin menetelmät pelikehityksessä. 2018
 10. Don-Oskar Gashi, Heuristinen evaluointi pelien käytettävyyden arvointimenetelmänä: Dark Souls. 2018
 11. Arttu Tiiro, Effect of visual realism on cybersickness in virtual reality. 2018
 12. Janne Jaako, Developing EHD-Model for Mobile Game Evaluation. 2017
 13. Mika Väisänen, Usability of an online CBT program prototype: Case of Arjenhallinta. 2017
 14. Lassi Hietala, Käytettävyyden vieminen avoimen lähdekoodin projekteihin: Tapaustutkimus neljästä UKKOSS-projektista. 2017
 15. Janne Leimurautio, Videopelien kaupallistaminen pelaajien näkökulmasta. 2017
 16. Aliina Ojala, Hahmolakien vaikutus verkkokauppojen käyttöliittymäsuunnittelussa.. 2016
 17. Arttu Mäkelä, Heuristisen evaluoinnin merkitys käytettävyyden arvioinnissa. 2016
 18. Elias Tähtö, Free-to-Play -liiketoimintamalli. 2016
 19. Henri Karvonen, Videopelien maksullisen sisällön markkinointi. 2016
 20. Jaakko Soini, Web-sovellusten käytettävyyden arviointi heuristiikkojen avulla. 2016
 21. Jenni Törmälä, Verkko-oppimisympäristöjen käytettävyys. 2016
 22. Juha Salmisto, Käyttöönotetun tietojärjestelmän vastaavuus alkuperäiseen tarpeeseen.. 2016
 23. Juho Tapani, Game Usability in North American Video Game Industry. 2016
 24. Lauri Laitinen, Käytettävyyden haasteet avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä. 2016
 25. Marko Saari, How usability is visible in video games. 2016-2017
 26. Mikko Rouru, Käytettävyys kosketukseen perustuvissa syöttölaitteissa. 2016
 27. Panu Pasanen, Applying Usability Testing Methods into Game Development: Case Casters of Calderon.. 2016
 28. Pekka Reijonen, A Review of Heuristic Evaluation Principles in Video Game Design.. 2016
 29. Pekka Tervamäki, Tietoturvan ja käytettävyyden ristiriidat. 2016
 30. Santtu Urpilainen, Tietokonepelien esteettömyys liikuntarajoitteisilla. 2016
 31. Tuomas Höyhtyä, Gaming live streams: Why do we watch other people play games?. 2016
 32. Aatos Lang, Käytettävyyden kehittämisen haasteet avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. 2015-2016
 33. Aleksi Pöyhtäri, Social gaming in online games. 2015-2016
 34. Antti Valo, Verkkosivujen käytettävyyden evaluoinnin haasteet. 2015
 35. Ari Höysniemi, Virtuaalitodellisuuden sovellusmahdollisuudet. 2015
 36. Arto Saukko, Katseenseuranta käytettävyystestauksessa. 2015-2016
 37. Jenni Hautala, Käyttäjäsisältö tietokonepeleissä. 2015-2016
 38. Johannes Riekki, Free-to-play games: What are gamers paying for?. 2015-2016
 39. Joona Luodonpää, Laadukkaiden moninpelikenttien proseduraalinen luonti ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä. 2015-2016
 40. Joona Toivanen, Usability in Finnish ICT Industry. 2015
 41. Juho-Mikko Balac, Introducing Usability Activities into Open Source Software Development - Impacts of Contributed Usability Evaluations to the Community and Existence of HCI and OSS Philosophies: Case Concrete5. 2015-2016
 42. Kaisa Anttila, Views toward Usability in Open Source Software Projects: a Longitudinal Case Study.. 2015-2016
 43. Lauri Manner, Spotify on mun uskontoni vastaista - musiikin jakelutapojen murros suomalaisessa punk-verkkoyhteisössä. 2015
 44. Miia-Maria Mikkola, Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sovittaminen ketteriin menetelmiin. 2015-2016
 45. Mika Ylisuutari, Elektronisen urheilun kehitys ja tulevaisuus. 2015
 46. Niila Gauriloff, The impact of artificial intelligence on user experience in games. 2015
 47. Niko Takkinen, How electronic games affect people: a literature review. 2015
 48. Pekka Tervamäki, Tietoturvan ja käytettävyyden ristiriidat. 2015-2016
 49. Teemu Moisanen, Pelinkehitykseen liittyvät teknologiset ja projektihallinnolliset ongelmat. 2015
 50. Topi Leinonen, Wildstarin käyttöliittymän kehitystarpeet ja soveltuvuus eri pelaamismotivaatioluokille. 2015
 51. Tuomas Nissinen, User experience prototyping - a literature review. 2015
 52. Anssi Hautamäki, Avoimen lähdekoodin kehittäjien määritelmiä käytettävyydestä ja käytettävyyttä edistäviä menetelmiä. 2014
 53. Eetu Mansikkamäki, Sosiaalisuuden merkitys MMORPG-peleissä. 2014
 54. Jonna Juola, Käytettävyyden rooli avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. 2014
 55. Joona Toivanen, Käytettävyyden hyödyt loppukäyttäjän, tilaajan ja tuottajan näkökulmasta. 2014
 56. Kaisa Anttila, Käytettävyystoimien vieminen avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitykseen - toimivan ratkaisun metsästys. 2014
 57. Kimmo Kurola, Käytettävyys avoimen lähdekoodin kehityksessä. 2014
 58. Mauno Vähä, The effect of the internet on multiplayer game development. 2014
 59. Merja Kinnunen, Käytettävyys ketterien menetelmien yhteydessä. 2014
 60. Niko Aho, Pelien pelattavuuden arviointimenetelmät: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 2014
 61. Olli-Pekka Sarajärvi, Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytettävyyden parantaminen. 2014
 62. Samu Mikkonen, Potential and requirements of the interaction design pattern languages for the web development. 2014
 63. Tapio Nurmela, Käytettävyyden testaus ja heuristinen arviointi. 2014
 64. Mika Haapaniemi, Käytettävyystestityypit tuotekehityksen osana. 2013-2014
 65. Anu Väänänen, The Use of 3D Interface Elements and Applications on Web Pages. 2013-2014
 66. Hanna-Leena Huttunen, Leikkaussalihenkilökunnan käyttäjäkokemus sähköisestä anestesiatietojärjestelmästä. 2013-2014
 67. Janne Sihvonen, Erilaiset menetelmät käyttäjän osallistamiseen käyttöliittymäsuunnittelussa. 2013-2014
 68. Jingxuan Sun, Usability of Online Shopping Website Interface for Old Generation. 2013-2014
 69. Joonas Nissinen, Game Usability in Northern European Game Industry. 2013-2014
 70. Lauri Manner, Musiikin Internet-jakelun sosiaaliset ulottuvuudet: IRC:istä vertaisverkkoihin ja blogeista suoratoistoon. 2013-2014
 71. Matthew Barth, Successful Usability Testing in Open Source Software Projects. 2013-2014
 72. Miikka Kuutila, Pelien käytettävyyden parantamisen menetelmät. 2013-2014
 73. Tomi Taipaleenmäki, Pervasive Gaming: From Special to Mundane. 2013-2014
 74. Antti Koskela, Käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistäminen ketterään web-ohjelmistokehitykseen. 2012-2013
 75. Jussi Siira, Arvioitavan sovelluksen kehittäjä käytettävyysarvioinnin arvioijan roolissa. 2012-2013
 76. Lasse Annola, Technical challenges in developing a pervasive game. 2012-2013
 77. Matti Karjalainen, Automaation vaikutus pelien viihdyttävyyteen. 2012-2013
 78. Sampo Jumisko, Käytettävyys avoimen lähdekoodin projekteissa. 2012-2013
 79. Sini Rytky, Touch Screen User Interface Optimization for Elderly – Design Guidelines. 2012-2013
 80. Tero Haaraniemi, Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa esitettävä laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys. 2012
 81. Timo Muranen, Pelien heuristiikat ja niiden soveltuvuus pelattavuuden arvioinnissa. 2012-2013
 82. Ville Huhtala, Käytettävyyden tuominen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon. 2012-2013
 83. Heli Hintikka, Tietokone audiovisuaalisena instrumenttina. 2011
 84. Janne Lindqvist, Children's verbalization in usability testing. 2011-2012
 85. Janne Rautio, Pelikäytettävyys suomalaisessa peliteollisuudessa. 2011-2012
 86. Karoliina Kemppainen, Tarinan vaikutus pelikokemukseen. Tapaustutkimus: AirBuccaneers. 2011-2012
 87. Markus Kuuranta, Animaation vaikutus pelien käytettävyyteen. 2011
 88. Miikka Ikonen, Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyystestaus logistiikan yrityksessä. 2011-2012
 89. Olli Isotalus, Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyystestaus logistiikan yrityksessä. 2011-2012
 90. Pyry Korhonen, Monilaitealustaisen käyttöliittymäsuunnittelun ongelmat. 2011-2012
 91. Risto Ihalainen, Flow pelitestauksen ja pelisuunnittelun apuvälineenä. 2011-2012
 92. Teija Käyräkangas, Tietokoneen ohjaamien hahmojen immersiivisyys ja sen suunnittelu. 2011-2012
 93. Timo Hietala, Vertaileva käytettävyystestaus uuden sukupolven liiketunnistustekniikkaan perustuvista peliohjaimista. 2011
 94. Tommi Malinen, Smartphone perception study. 2011-2012
 95. Tuomas Alahäivälä, Sosiaalisen median pelien käytettävyyden arviointi. 2011
 96. Tuomas Mathlein, Realistisen valaistuksen vaikutus havainnointiin ja havaintokokemukseen FPS-peleissä. 2011-2012
 97. Ville Huhtala, Vertaileva käytettävyystestaus uuden sukupolven liiketunnistustekniikkaan perustuvista peliohjaimista. 2011
 98. Eeva Salmi, Ryhmän yhteistoiminnan piirteet käytettävyystestauksen yhteydessä. 2010-2011
 99. Joni Murtovaara, Web- ja mobiilisovellusten käytettävyys eläinhavainnoinnissa. 2010-2011
 100. Jouni Rissanen, Web-sivustoihin käytettävät käytettävyystestausmenetelmät. 2010-2011
 101. Laura Leppänen, OSS-projektit ja käytettävyysongelmat. 2010
 102. Olli Lehtola, Korttilajittelu käytettävyyden arviointimenetelmänä. 2010-2011
 103. Sami Mylly, Genre-Based Modular Heuristic Models for Improving Usability During Game Development. 2010-2011
 104. Satu Kellokumpu, OSS-projektit ja käytettävyysongelmat. 2010
 105. Halonen Marko, Open-source -ohjelmien käytettävyystestaus ja ero kaupallisiin sovelluksiin. 2009-2010
 106. Rautio Janne, Pelikäytettävyyden käsite ja sen vaikutukset käytettävyysmenetelmiin. 2009-2010
 107. Sorsa Henri, Menetelmät ja hyvät käytännöt käyttäjien mukaan ottamiseen käyttöliittymän suunnittelussa. 2009-2010
 108. Järvenpää Jussi, Kustannustehokkaat käyttäjäkeskeiset menetelmät ketterissä ohjelmistoprojekteissa. 2008
 109. Mylly Sami, Heuristic thinking through game development. 2008-2009
 110. Polvi Mikko, 3D-visualisointiohjelmistot ja niiden käytettävyys. 2008
 111. Saikkonen Sari, Koskettamiseen perustuvat mobiililaitteiden käyttöliittymät ja käyttäjien kokemukset. 2008
 112. Heinonen Seppo, Riskit ja käytettävyys OODPM:n avulla toteutetussa tietojärjestelmässä. 2007-2008
 113. Aura Petri, Verkkopelien käyttöliittymien suunnittelu. 2007-2008

My list of publications

 1. Rajanen, M. & Rajanen, D. (2019) Usability: A Core Concept in Socio-Technical Systems Development. In Proceedings of 5th International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS development (STPIS'19) in ECIS 2019 (in press).

 2. Rajanen, D. & Rajanen, M. (2019) Co-creation of a Safety Culture in Digital Fabrication. In Proceedings of FabLearn Europe 2019 (in press), Oulu, Finland.

 3. Rajanen, D. & Rajanen, M. (2019) Safety Culture in Digital Fabrication: Professional, Social, and Environmental Responsibilities. In Proceedings of FabLearn Europe 2019 (in press), Oulu, Finland.

 4. Rajanen, D. & Rajanen, M. (2019) Climate Change Gamification: A Literature Review. In Proceedings of GamiFin 2019 Conference (in press), April 8-10, Levi, Finland.

 5. Rajanen, M. & Tapani, J. (2018) A Survey of Game Usability Practices in North American Game Companies. In Proceedings of ISD 2018 Conference, August 22-24, Lund, Sweden.

 6. Rajanen, M. & Rajanen, D. (2018) Heuristic Evaluation in Game and Gamification Development. In Proceedings of GamiFin 2018 Conference, May 21-23 2018, Pori, Finland. pp 159-168 http://ceur-ws.org/Vol-2186/paper19.pdf

 7. Rajanen, D. & Rajanen, M. (2017) Personalized Gamification: A Model for Play Data Profiling. Proc. of Data-Driven Gamification Design Workshop 2017 in Conjunction with the Academic Mindtrek Conference. 20 September, 2017 Tampere, Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1978/paper4.pdf

 8. Rajanen, M. & Rajanen, D. (2017) Usability Benefits in Gamification. Proceedings of the 1st GamiFIN Conference, Pori, Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/gamifin17_p12.pdf

 9. Rajanen, M. & Nissinen, J. (2015) A Survey of Game Usability Practices in Northern European Game Companies. IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Issue Nr 6 (2015). Paper 8. http://aisel.aisnet.org/iris2015/8

 10. Rajanen, M. (2015) Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä - haasteita ja mahdollisuuksia. Sytyke 4/2015.

 11. Lanamäki, A., Rajanen, M., Öörni, A. & Iivari, N. (2015) Once You Step Over the First Line, You Become Sensitized to the Next: Towards a Gateway Theory of Online Participation. In the Proceedings of the 36th International Conference on Information Systems (ICIS2015). Fort Worth, USA.

 12. Rajanen, M., Iivari, N. & Lanamäki, A. (2015) Non-Response, Social Exclusion, and False Acceptance: Gatekeeping Tactics and Usability Work in Free-Libre Open Source Software Development. In the Proceedings of 15th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2015). Bamberg, Germany

 13. Oinas-Kukkonen, H., Iivari, N., Kuutti, K., Öörni, A. & Rajanen, M. (Eds.). (2015). Nordic Contributions in IS Research. Proceedings of the 6th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS 2015), Oulu, Finland, 9-12 August 2015. Springer LNBIP 223.

 14. Öörni, A., Iivari, N., Kuutti, K., Oinas-Kukkonen, H. & Rajanen, M. (Eds.). (2015). System Design for, with and by Users. Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 2015), Oulu, Finland, 9-12 August 2015.

 15. Lanamäki, A., Iivari, N., Rajanen, M., Hedberg, H. (2015) Battle over Media Choice: Multiplex Tensions in the Online Community of Wikipedia. In the Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015). Münster, Germany.

 16. Rajanen, M., Iivari, N. (2015) Examining Usability Work and Culture in OSS. In the Proceedings of the 11th international Conference on Open Source Systems (OSS 2015). Florence, Italy.

 17. Rajanen, M. (2015) One Game Design to Rule Them All - Players as Game Designers: End-User Development in Open Source Game Development Context. CHI 2015 workshop paper in "Crossing Domains: Diverse Perspective on Players". Seoul, South Korea. DOI: 10.13140/2.1.4995.4088

 18. Rajanen, M., Iivari, N. (2015) Power, Empowerment and Open Source Usability. In the Proceedings of the ACM SIGCHI Annual Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2015). Seoul, South Korea. DOI: 10.1145/2702123.2702441

 19. Iivari, N., Rajanen, M., Hedberg, H. (2014) Encouraging for Enculturation - An Enquiry on the Effort of Usability Specialists Entering OSS Projects. In Proceedings of 25th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2014). Auckland, New Zealand.

 20. Rajanen, M., Iivari, N. (2013) Open Source and Human Computer Interaction Philosophies in Open Source Projects - Incompatible or Co-Existent? In Proceedings of the Academic MindTrek 2013. Tampere, Finland. ISBN: 978-1-4503-1992-8, DOI: 10.1145/2523429.2523463

 21. Rajanen, M., Iivari, N., Keskitalo, E. (2012) Introducing Usability Activities into Open Source Software Development Projects - a Participative Approach. In Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2012). Copenhagen, Denmark. pp 683-692. ISBN: 978-1-4503-1482-4, DOI: 10.1145/2399016.2399120

 22. Rajanen, M. (2011) Applying Usability Cost-Benefit Analysis - Explorations in Commercial and Open Source Software Development Contexts. PhD Dissertation. Acta Universitatis Ouluensis Series A 587. University of Oulu. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514296871.pdf http://urn.fi/urn:isbn:9789514296871

 23. Rajanen, M., Iivari, N., Anttila, K. (2011). Introducing Usability Activities into Open Source Software Development Projects - Searching for a Suitable Approach. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 12(4), pp 5-26.

 24. Rajanen, M., Iivari, N. (2010). Traditional Usability Costs and Benefits - Fitting them into Open Source Software Development. In proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010).

 25. Rajanen, M., Iivari, N. (2007). Usability Cost-Benefit Analysis: How Usability Became a Curse Word?. In Proceedings of the INTERACT 2007. Rio de Janeiro, Brasil. ISSN: 0302-9743, LNCS: 4663, ISBN: 978-3-540-74799-4, DOI: 10.1007/978-3-540-74800-7_47.

 26. Rajanen, M. (2007). Usability Cost-Benefit Models - Different approaches to Usability Cost Analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007). Funchal, Madeira, Portugal. ISBN:978-972-8865-92-4

 27. Hedberg, H., Iivari, N., Rajanen, M., Harjumaa, L. (2007). Assuring Quality and Usability in Open Source Software Development. In Proceeding of the First International Workshop on Emerging Trends in FLOSS Research and Development (FLOSS 2007, in conjunction with 29th International Conference on Software Engineering (ICSE 2007), 20 - 26 May 2007, Minneapolis, USA. ISBN: 0-7695-2961-5, DOI: 10.1109/FLOSS.2007.2

 28. Rajanen, M. (2006) Different Approaches to Usability Cost-Benefit Analysis. In proceedings of 13th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2006), Genoa, Italy. ISBN: 978-1-905305-32-2 (book) / 978-1-905305-34-6 (cd).

 29. Rajanen, M., Marghescu, D. (2006) The Impact of Game Usability to Player Attitude. In proceedings of 29th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS29), Helsingoer, Denmark.

 30. Marghescu, D., Rajanen, M. (2005) Assessing the Use of the SOM Technique in Data Mining. In proceedings of IASTED International Conference on Databases and Applications (DBA 2005), Innsbruck, Austria. ISBN 088986-462-4. ISSN 1027-2666.

 31. Marghescu, D., Rajanen, M. & Back, B. (2004) Evaluating Quality of Use of Visual Data-Mining Tools. In proceedings of 11th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2004), Amsterdam, Netherland. ISBN: 0-9547096-6-7.

 32. Rajanen, M., Jokela, T. (2004) Analysis of Usability Cost-Benefit Models. In proceedings of the 12th European Conference on Information Systems (ECIS2004), Turku, Finland. ISBN: 951-564-192-6.

 33. Rajanen, M. (2003) Usability Cost-Benefit Models - Different Approaches to Usability Benefit Analysis. In proceedings of 26th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS26), Haikko, Finland

 34. Rajanen, M. (2002) Assessing the Business Benefits of Usability in the Product Development Project - Analysing the Existing Models. In proceedings of 25th Information Systems Research Seminar In Scandinavia (IRIS25), Bautahøj, Denmark

 35. Jokela, T., Nieminen, M., Iivari, N., Nevakivi, K. & Rajanen, M. (2001) Developing A Usability Capability Assessment Approach through Experiments in Industrial Settings. In proceedings of IHM-HCI2001, Springer Verlag. ISBN: 1-85233-515-7.