- Info - Materiaalit - Opettajan opas -

   Make-A-Difference-projektin logo

Lyhyesti materiaaleista:

Make-A-Difference projektin aikana kehitetyt materiaalit löytyvät alta PDF-muodossa. Tiedostoista on olemassa myös muokattavat versiot, jotka ovat saatavilla pyydettäessä. Jos kaipaat muokattavia versioita, ota yhteyttä esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Tehtävät on toteutettu aiemmin 2.-, 3.-, 6.- ja 7.-luokkalaisten kanssa. Aiemmissa projekteissa on huomattu, että osa tehtävistä oli 2. luokkalaisille liian haastavia, mutta 6.- ja 7.-luokkalaiset suoriutuivat annetuista tehtävistä odotetusti. Tehtäviä voidaankin tarvittaessa vapaasti soveltaa eri-ikäisille oppilaille, opettaja voi itse tehdä muokkauksia tehtäviin omien tietojensa ja kokemustensa perusteella.

Projekti on jaettu kolmeen osaan ja se sisältää yhteensä seitsemän vaihetta:

  • Osa 1 Pohdinta sisältää vaiheet 1. Teknologian tiedostaminen ja 2. Kiusaamisen tiedostaminen
  • Osa 2 Kriittinen teknologian suunnittelu ja värkkääminen, sisältää vaiheet 3. Ideointi, 4. Kriittinen analysointi, 5. Suunnittelu ja prototypointi, 6. Koodaus, 7. Aktivismi, ja 8. Draama
  • Osa 3 Reflektio sisältää vaiheen 9. Reflektio ja evaluointi

Tiedostokartta, jossa esitellyt projektin osat myös kerrottu yllä.

Materiaalit

OSA 1 - Pohdinta

1. Teknologian tiedostaminen: 

2. Kiusaamisen tiedostaminen: 

OSA 2 - Kriittinen teknologian suunnittelu ja värkkääminen

3. Ideointi: 

4. Kriittinen analysointi: 

5. Suunnittelu ja prototypointi: 

6. Koodaus: 

7. Aktivismi: 

8. Draama: 

OSA 3 - Reflektio

9. Reflektio ja evaluointi: 

Opettajan opas

Opettajan oppaan tarkoituksena on tarjota lisävinkkejä ja taustatietoa opettajille kaikkeen tarjolla olevaan materiaaliin liittyen. Opas sisältää vaihekohtaiset neuvot mahdollisista tarvikkeista, vinkkejä tehtävien toteutukseen sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Lataa opas PDF-tiedostona