Design@School

Focus of our research

 • Our long-term research interest is bringing designerly thinking to children, especially to schools (published papers of the topic: e.g. Iivari & Kinnula 2016)
 • Making with children
 • Better digital solutions through user participation
 • Understanding the impact of digitalization on everyday life (e.g. interaction & communication)
 • We use nexus analysis as our research strategy as it is very well suited in studying complex phenomena on both micro and macro level

Our aims

 • Ensuring suitability, usability, fun, utility, and positive user experiences of ICT - for, with and by children
 • Educating and empowering the young generation: design & technology competence, STEM education, civic engagement
 • Offering understanding of specific conditions related to children’s participation in technology development
 • Integrating digital fabrication & designerly thinking into the education of children, utilizing the Fablab of University of Oulu

Methods and results

Contact

 • prof. Netta Iivari, associate prof. Marianne Kinnula, university lecturer Tonja Molin-Juustila (firstname.lastname@oulu.fi)

- - - -

Suomeksi

Tutkimuskohteitamme ovat:

 • teknologian suunnittelu yleensä ja erityisesti pelien suunnittelu ja ohjelmointi yhdessä lasten kanssa,
 • lasten kannustaminen ja kouluttaminen teknologian innovoijiksi, suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi
 • teknologian käyttö arjessa - sekä kotona että koulussa

Toistakymmentä yhteistyöprojektia eri koulujen kanssa

 • Yhteistyökoulujamme ovat olleet mm. Kansainvälinen koulu, Karjasilta, Kastelli, Kiiminkijoki, Myllytulli, Oulujoki, Pateniemi, Ritaharju, Terva-Toppila ja Kempeleen yhtenäiskoulu

INTERACT toimii tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sisällä. Jäsenemme tekevät aktiivista yhteistyötä EveLINE-tutkimusryhmän puitteissa myös muiden alojen tutkijoiden kanssa, mm. kieltenopettajien koulutukseen liittyen. Monitieteisyys avaa meille paljon uusia näkökulmia lasten kanssa toimimiseen.